Kişiye özel gümrük çözümlerinde ve dijital gümrükleme konusunda yanınızdayız.

Günlük Mevzuat Takibi

maxresdefault
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/17)
Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Kimyasal...
images (1)
Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/16)
Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1...
1636135322475-kamu-kurumlari
Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2023/15)
Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 4.1.2002 tarihli...
TDM_Juli_Aufm_1280x853
Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/14)
Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş...
indir
İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/13)
Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 3 üncü...

Haberler & Duyurular

Corporate-Tax-Decreases-Intended-To-Encourage-Export-Diversification-1
GÜMRÜKTE 2024 YILI DAMGA VERGİLERİ
III. Ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar       1. Ticari ve mütedavil...
ce-mark-300x211
DIŞ TİCARETTE ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ İŞLEMLERİ ÜCRET TARİFESİ
Ücret Kalemi Ücret (TL) 1) 2023/21 Sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında...
A_Diplomatic_courier_ensures_that_palletized_U.S._Diplomatic_pouch_material_is_properly_unloaded_from_an_aircraft_at_Dulles_International_Airport_in_Chantilly,_VA,_June_8,_2009
Diplomatik Muafiyetler - Damga Vergisi
Gümrükler Genel Müdürlüğü, 22.12.2022 Tarih ve 80982054 Sayılı Tasarruflu Yazısı...
Capital-Gains-Tax-Rules-for-Different-Investments-in-India
2023 Yılı Bazı Damga Vergileri
2023 YILINDA UYGULANACAK BAZI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI KONŞİMENTOLAR 59,70 TL MENŞE...
10053514625074
TSE İthalat 2023 Ücret Tarifesi
Çizelge 1 Bazı Ürünlerin İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ Kapsamında...

Hakkımızda

Bugeks Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi;

Gümrük Mevzuatında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, müşterilerinin eşyasının;

• Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve İhracat Rejimlerine tabi tutulmasına ilişkin işlemleri,

• Bir serbest bölgeye giriş çıkış işlemleri,

• Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı işlemleri,

• Gerekli durumlarda imhası ve gümrüğe terk edilmesi ile ilgili gümrük hizmetleri sunan,

 

Dış Ticaret Mevzuatı kapsamında;
• Başta İthalat Rejimi Kararı, İthalat Yönetmeliği ve Tebliğleri olarak İthalat Mevzuatı,
• Damping ve Sübvansiyon, Korunma ve Gözetim Önlemleri, İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınmasının bütününü kapsayan “Ticaret Politikası Savunma Araçları”,
• Ülkelerin farklı teknik düzenlemeler ve test/belgelendirme uygulamalarından kaynaklanan ticarette teknik engeller,
• Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon,
• Tarım Ürünlerinin Dış Ticaret Denetimleri,
• Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)
• İhracatta Sağlanan Destek Programları ve İhracat Mevzuatı konularında dış ticaret hizmetleri sunan bir kuruluştur.

BUGEKS, 35 yıllık mesleki tecrübesi ile hizmet vermekte ve başarı çıtasını sürekli yükseltmektedir. 

HİZMET POLİTİKAMIZ
Gümrük Müşavirliği Eşyanın Hareketinden Önce Başlamalıdır.
İşletmelerin yapılarına uygun gereksinimlerini karşılayacak çözümler önemlidir.
Gümrük İdaresi ve çeşitli devlet kurumlarında ki sorunlarınıza yenilikçi, hızlı, doğru, güvenilir, verimli ve kapsamlı çözümler sunulmalıdır.

İşletmenizin boyutu ne olursa olsun, BUGEKS, en karmaşık gümrük işlemlerini basitleştirerek, Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı kapsamında, bilgi, beceri, işe yoğunlaşma ve çalışkanlığıyla hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet sunar.

Hizmetlerimiz

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİMİZ

•        Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Danışmanlığı
•        Gümrük İdaresinden mevzuatın uygulanmasına ilişkin karar veya bilgi talebi
•        Gümrük Tarifesi danışmanlığı, eşyanın tarife pozisyonlarına ayrılması ve değerlemesi
•        Eşyanın tercihli veya tercihli olmayan menşei, gümrük kıymeti, ağırlığı ve kapları ile ilgili mevzuat
•        Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamaları
•        Geri Gelen Eşya ile ilgili hükümler
•        Gümrük Yükümlülüğünün doğması ve sona ermesi
•        Gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı itirazlar

•        Ek tahakkuk ve ceza kararları için uzlaşma işlemleri
•        Sonradan Kontrole yönelik önceden kontrol işlemleri
•        İzin süreleri
•        Beyanın düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan sorunların ve tereddütlerin incelenmesi
•        Ticaret Politikası Savunma Araçları uygulamaları
•        Anti-damping, ilave gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ve telafi edici vergi gibi konularda kapsamlı bilgi
•        İthalatı özel koşullara tabi ürünler ve uygulanan önlemler hakkında yasal bilgi
•        Tarım, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve benzeri ürünler için özellikli bilgi

GÜMRÜKLEME HİZMETLERİMİZ

•        Eşyanın gümrüğe sunulması ve gümrüğe sunulan eşyanın boşaltılması
•        Eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması
•        Posta Gümrük İşlemleri
•        Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler
•        Gümrük Vergilerinin Tahakkuku, Tebliği ve Ödenmesi
•        Teminat uygulamaları
•        Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması işlemleri
•        Ticaret ve Sanayi Odaları menşe ispat ve dolaşım belgeleri işlemleri
•        İhracatçı Birlikleri İşlemleri
•        Tekstil, hazır giyim ve deri ürünlerinin ithalatının kayda alınması işlemleri
•        Tekstil, hazır giyim ve deri ürünlerinin ithalatının riske dayalı denetim sistemi (RDDS) yoluyla denetlenmesine ilişkin işlemler

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ HİZMETLERİMİZ

•        Zirai Karantina İşlemleri
•        Gıda ve gıda ile temas eden maddelerin kontrolü işlemleri
•        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Üretim Girdisi Muafiyet işlemleri
•        Ölçü ve Ölçü Aletleri İthalat İzni işlemleri
•        Türk Standartları Enstitüsü İthalat İzni işlemleri
•        Kültür ve Turizm Bakanlığı kültür fonu kesintisi işlemleri
•        CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi işlemleri
•        İş Sağlığı Ve Güvenliği(İSGÜM) Kontrol Belgesi
•        Kullanılmış Makine İthal İzni
•        Kota & Gözetim Belgesi

İletişim & Kroki

Bugeks Gümrük Müşavirliği

http://www.bugeks.com/page/ http://www.bugeks.com/themes/ http://www.bugeks.com/classicpage/ http://www.bugeks.com/system/ http://www.bugeks.com/default/