III. Ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar 
  
1. Ticari ve mütedavil senetler: 
a) Emtia senetlerinden Taşıma Senedi3,40 TL
b) Konşimentolar94,60 TL
  
2. Ticari belgeler: 
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri160,30 TL
d) Tasdikli manifesto nüshaları69,80 TL
e) Ordinolar3,40 TL
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları69,80 TL
IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar 
2. Beyannameler 
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için3,40 TL
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler624,10 TL
GÜMRÜKTE 2024 YILI DAMGA VERGİLERİ
http://www.bugeks.com/page/ http://www.bugeks.com/themes/ http://www.bugeks.com/classicpage/ http://www.bugeks.com/system/ http://www.bugeks.com/default/