Gümrükler Genel Müdürlüğü, 22.12.2022 Tarih ve 80982054 Sayılı Tasarruflu Yazısı ile dolaylı temsilci sıfatıyla bir gümrük müşavirliği tarafından alıcı yabancı misyon olarak açılan antrepo beyannamelerinde ve yabancı elçilikler veya konsoloslukların kendileri veya misyon mensupları adına düzenlenen transit beyannamelerinde damga vergisi muafiyetinin sağlanmasının gerektiğini belirtmiştir.

http://www.bugeks.com/page/ http://www.bugeks.com/themes/ http://www.bugeks.com/classicpage/ http://www.bugeks.com/system/ http://www.bugeks.com/default/