Çizelge 1 Bazı Ürünlerin İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ Kapsamında Yapılan Uygunluk Denetimine Ait Ücret Çizelgesi
Kapsam Dışı veya Liste Dışı Olan ÜrünlerDosya Sonuçlandırma Ücreti: 2.450 TL + Dosya İnceleme Ücreti: 1.025 TL (Kalem bazında alınacak- Not 3) + İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 875 TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV ücret alınacaktır.
Parti Teşkil Etmeyen ÜrünlerDosya İnceleme Ücreti: 1.025 TL (Kalem bazında alınacak- Not 3) + İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 875 TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV alınacaktır.   Uyarı: Dosya sonuçlandırma ücreti alınmayacaktır.
                    Tebliğ Eki, Ek-1 Listede Yer Alan ÜrünlerDosya Sonuçlandırma Ücreti: 2.450 TL + Dosya İnceleme Ücreti: 2.830 TL + İnceleme Yolluk Ücreti: 875 TL + Deney ücreti + KDV   Müteakip İthalatlarda;   Dosya Sonuçlandırma Ücreti: 2.450 TL + Dosya İnceleme Ücreti: 2.830 TL + İnceleme Yolluk Ücreti: 875 TL + Emsal Rapor Başına: 2.505 TL + KDV   Uyarı 1: Müracaatın iptal edilmesi taleplerinin mevzuata göre değerlendirilmesi sonucunda bu talebin kabul edilerek başvurunun iptali durumunda, Dosya Sonuçlandırma ve Dosya İnceleme Ücreti mutlaka alınacak, diğer ücretler işlem yapıldıysa fatura edilecektir. Ancak, bir başvuruda, ürünlerin Enstitümüz denetimi dışındaki farklı mevzuat hükümlerine, rejimlere ve/veya GTİP’e tabi olması nedeniyle denetimin iptal edilmesi durumunda Dosya Sonuçlandırma Ücreti alınmayacak, sadece oluşan diğer ücret kalemleri alınacaktır.   Uyarı 2: Dosya inceleme ücreti kalem bazında alınmayacak olup, başvuru başına alınacaktır.   Uyarı 3: Bu ücret kalemi, çizelgede başkaca bir kaleme tabi olmayan ürünler için mevzuat çerçevesinde yapılan denetimler sonucunda kabul (olumlu) veya ret (olumsuz) sonuçtan bağımsız olarak uygulanır.
      TSE Belgeli ÜrünlerDosya İnceleme Ücreti: 2.830 TL (Kalem bazında alınacak – Not 3) + İnceleme Yolluk Ücreti: 875 TL + KDV Uyarı 1: Dosya Sonuçlandırma Ücreti alınmayacaktır.   Uyarı 2: Mevzuata göre ürünlerin TSE Belgeli olduğu dikkate alınarak inceleme ve denetim yapıldığında ve buna göre sonuç verildiğinde uygulanacaktır.
  TSE MuafiyetiDosya inceleme ücreti: 10.970 TL + KDV   Uyarı: Dosya İnceleme ücreti kalem bazında alınmayacak olup, başvuru başına alınacaktır.
  TSE Markalı Üründe Girdi Muafiyeti Denetim SonucuDosya Sonuçlandırma Ücreti: 2.450 TL + Dosya İnceleme Ücreti: 2.830 TL + İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 875 TL + KDV   Uyarı 1: İncelemeye gidilmesi hususunda mevzuat çerçevesinde değerlendirme yapılacak, incelemeye gidilmesi gereken durumlarda bu işlem gerçekleştirilirse “Yolluk Ücreti” alınacaktır.   Uyarı 2: Dosya İnceleme ücreti kalem bazında alınmayacak olup, başvuru başına alınacaktır.
  Teknik ProblemDosya Sonuçlandırma Ücreti: 4.150 TL + Dosya İnceleme Ücreti: 2.830 TL + İnceleme Yolluk Ücreti: 875 TL + Deney ücreti + KDV   Uyarı: Dosya İnceleme ücreti kalem bazında alınmayacak olup, başvuru başına alınacaktır.
  Geri Gelen EşyaDosya Sonuçlandırma Ücreti: 2.450 TL + Dosya İnceleme Ücreti: 1.025 TL (Kalem bazında alınacak – Not 3) + İnceleme Yolluk Ücreti: 875 TL  + KDV
  İleri İşleme Tabi EşyaDosya Sonuçlandırma Ücreti: 2.450 TL + Dosya İnceleme Ücreti: 1.025 TL (Kalem bazında alınacak – Not 3) + İnceleme Yolluk Ücreti: 875 TL  + KDV
  Akredite Rapor incelemesi yapılması halinde:Rapor inceleme ücreti: 4.290 TL + KDV (Rapor başına)   Uyarı: Mevzuata göre sunulan raporlar dikkate alınarak inceleme ve denetim yapıldığında ve buna göre sonuç verildiğinde uygulanacaktır.
    İptal ile sonuçlanmış Dosyaların Yeni Başvurusu / Mükerrer Başvurusu Halindeİncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 875 TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV   Uyarı 1: İptal edilmiş müracaatın yeni başvurusunda ve Mükerrer başvuruda, daha önceden tahakkuk ettirilmeyen her türlü ücret ayrıca alınacaktır.   Uyarı 2: İptal sonrası (devam) başvuru veya mükerrer başvurularda; ilk başvuruda bulunmadığı veya bildirilmediği için denetimi yapılmamış olan farklı ürünlerin de eklenmesi ve denetimlerinin yapılması durumunda, bu ürünler için yapılacak işlemlere göre oluşacak ücretler de hesaplanarak alınacaktır.
NOT:1 Gümrüklerde veya mevzuata göre gerekli olduğunda diğer alanlarda yapılacak tespitlerin tekrarı halinde her defasında inceleme yolluk ücreti 875 TL+ KDV alınacaktır.   Mevzuat çerçevesinde yapılan işlemlerde, incelemeye hiç gidilmemesi durumunda inceleme yolluk ücreti alınmayacaktır.
NOT:2 Gümrüklere veya mevzuata göre gerekli olduğunda diğer alanlara Enstitü aracı ile gidilen her görev için İl İçi 610 TL + KDV, İl dışı 1.080 TL + KDV ulaşım ücreti (HGS, OGS vb. araç kullanımında oluşabilecek tüm masraflar dâhil olarak) tahakkuk ettirilecektir. Enstitü aracı ile gidilen görevlerde aynı firmanın farklı başvuruları aynı yerleşkede olsa dahi ulaşım ücreti her başvuru için ayrı ayrı tahakkuk ettirilecektir.
NOT:3 Başvuru içeriğinde aynı GTİP, Menşe, Marka altında gruplandırılan ürünler bir (1) KALEM olarak değerlendirilecektir.   Buradaki KALEM tanımı “Bazı Ürünlerin İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ Kapsamında Yapılan Uygunluk Denetimine Ait Ücret Çizelgesi” ne münhasırdır.   Ücret hesabında çizelgenin gerektirdiği ve/veya aksi belirtilmeyen durumlarda;   -GTİP değiştiğinde, -Menşei değiştiğinde, -Marka değiştiğinde, ithale konu beyanname tek olsa dahi her bir kalem için ayrı ücret alınacaktır.
NOT:4 Gerek ön inceleme aşamasında gerekse de Teknik İnceleme aşamasında, hizmete ilişkin alınması gereken ücretler, Belge-Net’te ÜCRET BİLGİLERİ bölümüne ilgili aşamada görevli personel tarafından açıklamasıyla birlikte kaydedilecektir. İlgili aşamalarda oluşan ücretlere ilişkin gerekebilecek düzeltme, ekleme ve çıkartma gibi güncellemeler de ilgili aşamada görevli personel tarafından yapılacaktır. Böylece, alınacak ücretler için dekont aşamasında izlenebilirlik sağlanacaktır.   Bununla beraber, başvurularda oluşan ücretler, ücret tarifesi kapsamında dekont kontrol aşamasında nihai olarak kontrol edilecek, varsa hatalı veya eksik ücret bilgileri düzeltilerek doğru ücret bilgisi dekont kontrol aşamasında girilecek, gerektiğinde firmalarla BelgeNet üzerinden iletişime geçilerek ek ödeme talep edilecek ve dekont kontrol aşamasında görevli personelce nihai onay verilecektir.   İthalat birimlerinin talebine istinaden diğer birimlerce yapılan incelemelerde oluşacak ve ithalat birimlerince fatura edilecek ücretlerin, sonuç formları ve rapor gibi belgelerde ilgili birim ve personeli tarafından belirtilmesi esastır.
NOT:5 Ücretler peşin olarak tahsil edilir. Bununla birlikte İthalat Denetim Başvurularının sonuçlandırılmasında gecikmelerin önüne geçebilmesi için, ilave deney, teknik inceleme, iptal süreci, nihai denetim sonucunun öngörülenden farklı bir ücret gerektirmesi vb. nedenlerle başlangıçta peşin olarak tahsil edilenden farklı bir ücret tahakkuk ettirilecekse, firmanın ilave ücreti yatırması beklenmeksizin açık fatura kesilebilecektir. Ayrıca firmanın ücret yatırmaması nedeniyle işlemi devam etmeyen dosyalar için dosya inceleme faaliyeti devam ettirilecek ve yapılan hizmetlere ilişkin tahakkuk eden ücretler aynı şekilde açık fatura kesilerek sonuçlandırılacaktır.   Kapsam dışı veya olumsuzluk nedeni ile tamamlanmayan/yapılmayan deneylere dair peşin alınmış olan ücretler ile yapılmış olan deneylere dair ücretler arasındaki ücret farkı, firmaların talebi durumunda iade edilecektir.
NOT:6 Dosya Sonuçlandırma Ücreti başvuru başına alınacaktır. Bir başvuru içerisinde farklı sonuçlar olsa dahi Dosya Sonuçlandırma Ücretlerinden yalnızca en yükseği tek başına alınacaktır. (Örneğin bir müracaatta Ret, Kabul, Kapsam Dışı, Parti Teşkil Etmez, Teknik Problem vb. denetim sonuçlarının birkaçının birden olması durumunda en yüksek Dosya Sonuçlandırma Ücreti alınacaktır. Örneğin Teknik Problem + Kapsam Dışı + Parti Teşkil Etmez sonuçları olan bir başvuruda Dosya Sonuçlandırma Ücreti yalnızca bir defa ve en yüksek sonuç türü için alınır.) Ayrıca, Teknik Problem yapılan ürünlere deney sonrasında yeniden Dosya Sonuçlandırma Ücreti alınmayacak ve tahsil edilmemiş ise sadece Deney Ücreti alınacaktır.   Ancak, firmaların ürünlerin bir kısmına sonuç verilmesi, diğer kısmına farklı bir zamanda sonuç verilmesi talepleri bulunması halinde bu talepler mutlaka yazılı olarak istenecek ve dosya sonuçlandırma ücretleri bu taleplere istinaden ayrı ayrı alınacaktır.   Mevzuat çerçevesinde ek bir bilgi veya belge gerektirmeyip işlemi biten ürünler için; denetim işlemlerinin olağan seyri sırasında firma talebi olmadan başvurunun bölünerek sonuç düzenlenmesi hâlinde ek ücret alınmayacaktır.
NOT:7 Dosya İnceleme Ücreti, her bir inceleme türü için öngörülen ücrete göre açıklamalar dikkate alınarak ayrı ayrı hesaplanacaktır. Örneğin, bir başvuruda kabul ve ret sonuçlarına konu olabilecek denetim işlemi dışında, Parti Teşkil Etmeyen ürünler de varsa; çizelgenin ilgili bölümlerindeki Dosya İnceleme Ücretleri, her bir inceleme türü için ayrı ayrı hesaplanarak alınacaktır.
NOT:8 Herhangi bir firma talebi bulunmaması halinde denetim ücreti başlangıçta ücret tarifesine göre hesaplanarak talep edilecektir. Başlangıçta hesaplanan ücretler dışında farklı bir inceleme sonucu oluşursa ücretler yeniden hesaplanacak ve gerekiyorsa ek ücret talep edilecektir.
NOT:9 Birden fazla Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği/mevzuatı kapsamı ürünler içeren denetim başvurularında, dosya inceleme ve dosya sonuçlandırma ücretleri, bu ücret tarifesinde yer alan ilgili çizelgelere göre ayrı ayrı hesaplanacaktır.   Aynı başvurudaki farklı tebliğ kapsamı ürünlerin ücret tarifesindeki ilgili çizelgelerde belirtilen ücret kalemleri, İnceleme Yolluk Ücreti ve Enstitü aracı kullanılması hariç olmak üzere (Sahada incelemeye gidilmesi durumunda, İnceleme Yolluk Ücreti ve Enstitü aracı kullanılıyorsa araç ücreti başvuru bazlı yapılan işlem sayısına göre alınır), her bir mevzuat için ayrı ayrı alınmaya devam edilecektir.
NOT:10 Laboratuvarlar tarafından yapılan işlemlere ilişkin tahsil edilmesi gereken ücret kalemleri Laboratuvarlar tarafından değil ilgili ithalat birimi tarafından tahsil edilecek ve Laboratuvar adına faturalandırılacaktır.   Benzer şekilde, ithalat ücret tarifeleri dışında kalan farklı birim ve hizmete yönelik ücret tarifelerinden kaynaklı işlemlerin ithalat başvurularında icra edilmesi durumunda; ilgili diğer ücret tarifelerinde öngörülen ücretler, işlemi icra edilen birimler adına ilgili ithalat birimi tarafından tahsil edilecek ve işlemi gerçekleştiren ilgili birim adına faturalandırılacaktır.   Başvuru sürecini yürüten ithalat birimi ile gümrüklerde veya mevzuata göre gerekli olduğunda diğer alanlarda gerçekleştirilen saha görevlerini icra eden birimin farklı olması hâlinde, ilgili inceleme yolluk ücreti ve saha göreviyle ilgili diğer ücretler, başvuru sürecini yürüten ithalat birimi tarafından tahsil edilecek ve saha görevini icra eden birim adına faturalandırılacaktır.
NOT:11 Firmanın oluşan denetim ücretini veya deney ücretini yüksek bulması nedeniyle ithalattan vazgeçmesi durumunda, firma taleplerinin mevzuata göre değerlendirilmesi sonucunda alınacak ücret; yapılan denetimde oluşan ücret kalemi miktarıncadır.   Herhangi bir teknik inceleme ve tespiti yapılmadan olumsuz olarak sonuçlandırılan başvurulara ilişkin ise herhangi bir ücret alınmayacaktır.
Çizelge 2 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ücretlerin İthalat Denetimi Tebliği Kapsamında  Yapılan Uygunluk Denetimine Ait Ücret Çizelgesi
  Kapsam Dışı veya Liste Dışı Olan Ürünler / Geri Gelen EşyaDosya Sonuçlandırma Ücreti: 2.450 TL + Dosya İnceleme Ücreti: 1.025 TL (Kalem bazında alınacak – Not 3) + İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 875 TL + Deney yapılması halinde deney ücreti  +  KDV ücret alınacaktır.
Tebliğ Kapsamında Fiili Denetim İşlemi Yapılan ÜrünlerDosya Sonuçlandırma Ücreti: 2.450 TL + Dosya İnceleme Ücreti (Kalem bazında alınacak- Not 3) + İnceleme Yolluk Ücreti: 875 TL + Enerji Verimliliği Denetimi Ücreti (Uyarı 1) + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV   Dosya İnceleme Ücreti olarak alınacak ücretler: Her kalem içerisindeki; 1 model ürün için: 2.830 TL 2-5 (dâhil) model için: 3.550 TL 6-10 (dâhil) model için: 4.290 TL 11-20 (dâhil) model için: 5.020 TL 21 ve daha fazla model ürün için: 6.465 TL Uyarı 1: Enerji verimliliği mevzuatı yönünden denetim gerektiren ürünlerde, bu yönden teknik mevzuat kapsamında yapılan inceleme ve tespitler için kalem sayısından ve ürünlerin teknik anlamda kapsamda olup olmamasından bağımsız olarak model başına ek 305 TL + KDV ücret alınacaktır (model sayısı x 305 TL + KDV). Uyarı 2: Müracaatın iptal edilmesi taleplerinin mevzuata göre değerlendirilmesi sonucunda bu talebin kabul edilerek başvurunun iptali durumunda, Dosya Sonuçlandırma ve Dosya İnceleme Ücreti mutlaka alınacak, diğer ücretler işlem yapıldıysa fatura edilecektir. Ancak, bir başvuruda, ürünlerin Enstitümüz denetimi dışındaki farklı mevzuat hükümlerine, rejimlere ve/veya GTİP’e tabi olması nedeniyle denetimin iptal edilmesi durumunda Dosya Sonuçlandırma Ücreti alınmayacak, sadece oluşan diğer ücret kalemleri alınacaktır. Uyarı 3: Liste Dışı/Kapsam Dışı ve Geri Gelen Eşya ürünler hariç olmak üzere diğer ürünlerin denetimi bu bölüme göre ücretlendirilir. Uyarı 4: Başvuruda beyanname altında birden çok faturada aynı model ürünler olması durumunda, kalem içerisinde aynı modeller 1 (bir) model olarak sayılacaktır.   Test Raporu veya Test Sertifikası İnceleme Ücreti: 4.290 TL + KDV  
 Başvuruda, mevzuata göre GTİP karşılığındaki direktiflerden ya da teknik düzenlemelerden, ürünün kapsamında olduğu ve test raporu veya test sertifikası incelenen direktif veya teknik düzenleme başına toplam model sayısından bağımsız olarak alınacaktır.
              Test raporu veya Test sertifikası incelemesi yapılması halinde(Örnek: Model sayısı ve farklılıkları ve rapor/sertifika sayıları dikkate alınmaksızın incelenen toplam direktif veya teknik düzenleme sayısı dikkate alınacaktır, 2 (iki) direktif veya teknik düzenleme için inceleme yapıldığında 2 x 4.290 TL + KDV ücret alınacaktır. Raporların/sertifikaların ön değerlendirmede incelenip kapatılması durumunda rapor/ sertifika inceleme ücreti alınacaktır; ön değerlendirmeden sonra detay inceleme için ilgili birime gönderildiği durumda ön değerlendirme için ayrıca bir ücret alınmayacak tek bir rapor/sertifika inceleme ücreti alınacaktır. İncelemede eksiklik bulunursa ve firma eksikliği giderip yeniden değerlendirme talep ederse yeniden direktif veya teknik düzenleme sayısı hesaplanacaktır, ilk incelemede yeterli bulunan direktif veya teknik düzenleme ile ilgili ücret alınmayacak, eksiklik olan direktif veya teknik düzenleme yönünden yeniden ücret talep edilecektir.)   Uyarı 1: Denetim sırasında firmalardan rapor veya sertifika talep edilmeden firmalarca sisteme eklenmesi durumunda, bu belgelere dair bir inceleme yapılmamışsa ücret de alınmayacaktır.
 Uyarı 2: Enerji Verimliliği (Eko tasarım ve Enerji Etiketlemesi) mevzuatı açısından ayrı ayrı rapor/sertifika ücreti alınmayacak, gerekmesi durumunda bunlar tek bir direktif gibi düşünülerek ücret alınacaktır.
 Uyarı 3: Mevzuat açısından gereklilik arz eden ve başvurularda her halükarda talep edilmesi ve başvuruda firmalarca sunulması icap eden sertifika ve belgeler (uygunluk değerlendirme modülünün ya da teknik düzenlemenin gerektirdiği tip onay belgesi, tip inceleme sertifikası, tam kalite güvence sertifikası gibi) için ek bir inceleme ücreti alınmayacaktır. Ancak, bu sertifikalara dayanak olan raporların talep edilerek incelenmesinin gerekmesi hâlinde, raporlar için rapor inceleme ücreti alınacaktır.
 Uyarı 4: Test raporları ve sertifikalar yerine daha detaylı gereklilikleri gösteren direktif teknik dosyalarının incelenmesi hâlinde de bu ücretler belirtilen şekilde alınır.
    İptal ile Sonuçlanmış Dosyaların Yeni Başvurusu / Mükerrer Başvuru Halinde  İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 875 TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV   Uyarı 1: İptal edilmiş müracaatın yeni başvurusunda ve Mükerrer başvuruda, daha önceden tahakkuk ettirilmeyen her türlü ücret ayrıca alınacaktır.   Uyarı 2: İptal sonrası (devam) başvuru veya mükerrer başvurularda; ilk başvuruda bulunmadığı veya bildirilmediği için denetimi yapılmamış olan farklı ürünlerin de eklenmesi ve denetimlerinin yapılması durumunda, bu ürünler için yapılacak işlemlere göre oluşacak ücretler de hesaplanarak alınacaktır.
NOT:1 Gümrüklerde veya mevzuata göre gerekli olduğunda diğer alanlarda yapılacak tespitlerin tekrarı halinde her defasında inceleme yolluk ücreti 875 TL+ KDV alınacaktır.   Mevzuat çerçevesinde yapılan işlemlerde, incelemeye hiç gidilmemesi durumunda inceleme yolluk ücreti alınmayacaktır.
NOT:2   Gümrüklere veya mevzuata göre gerekli olduğunda diğer alanlara Enstitü aracı ile gidilen her görev için İl İçi 610 TL + KDV, İl dışı 1.080 TL + KDV ulaşım ücreti (HGS, OGS vb. araç kullanımında oluşabilecek tüm masraflar dâhil olarak) tahakkuk ettirilecektir. Enstitü aracı ile gidilen görevlerde aynı firmanın farklı başvuruları aynı yerleşkede olsa dahi ulaşım ücreti her başvuru için ayrı ayrı tahakkuk ettirilecektir.
NOT:3   Başvuru içeriğinde aynı GTİP, Menşe, Marka altında gruplandırılan ürünler bir (1) KALEM olarak değerlendirilecektir.   Buradaki KALEM tanımı “CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ücretlerin İthalat Denetimi Tebliği Kapsamında Yapılan Uygunluk Denetimine Ait Ücret Çizelgesi”ne münhasırdır.   Ücret hesabında çizelgenin gerektirdiği ve/veya aksi belirtilmeyen durumlarda;   -GTİP değiştiğinde, -Menşei değiştiğinde, -Marka değiştiğinde,   ithale konu beyanname tek olsa dahi her bir kalem için ayrı ücret alınacaktır.
NOT:4 Gerek ön inceleme aşamasında gerekse de Teknik İnceleme aşamasında, hizmete ilişkin alınması gereken ücretler, Belge-Net’te ÜCRET BİLGİLERİ bölümüne ilgili aşamada görevli personel tarafından açıklamasıyla birlikte kaydedilecektir. İlgili aşamalarda oluşan ücretlere ilişkin gerekebilecek düzeltme, ekleme ve çıkartma gibi güncellemeler de ilgili aşamada görevli personel tarafından yapılacaktır. Böylece, alınacak ücretler için dekont aşamasında izlenebilirlik sağlanacaktır.   Bununla beraber, başvurularda oluşan ücretler, ücret tarifesi kapsamında dekont kontrol aşamasında nihai olarak kontrol edilecek, varsa hatalı veya eksik ücret bilgileri düzeltilerek doğru ücret bilgisi dekont kontrol aşamasında girilecek, gerektiğinde firmalarla BelgeNet üzerinden iletişime geçilerek ek ödeme talep edilecek ve dekont kontrol aşamasında görevli personelce nihai onay verilecektir.   İthalat birimlerinin talebine istinaden diğer birimlerce yapılan incelemelerde oluşacak ve ithalat birimlerince fatura edilecek ücretlerin, sonuç formları ve rapor gibi belgelerde ilgili birim ve personeli tarafından belirtilmesi esastır.
NOT:5 Ücretler peşin olarak tahsil edilir. Bununla birlikte İthalat Denetim Başvurularının sonuçlandırılmasında gecikmelerin önüne geçebilmesi için, ilave deney, teknik inceleme, iptal süreci, nihai denetim sonucunun öngörülenden farklı bir ücret gerektirmesi vb. nedenlerle başlangıçta peşin olarak tahsil edilenden farklı bir ücret tahakkuk ettirilecekse, firmanın ilave ücreti yatırması beklenmeksizin açık fatura kesilebilecektir. Ayrıca firmanın ücret yatırmaması nedeniyle işlemi devam etmeyen dosyalar için dosya inceleme faaliyeti devam ettirilecek ve yapılan hizmetlere ilişkin tahakkuk eden ücretler aynı şekilde açık fatura kesilerek sonuçlandırılacaktır.   Kapsam dışı veya olumsuzluk nedeni ile tamamlanmayan/yapılmayan deneylere dair peşin alınmış olan ücretler ile yapılmış olan deneylere dair ücretler arasındaki ücret farkı, firmaların talebi durumunda iade edilecektir.
NOT:6 Dosya Sonuçlandırma Ücreti başvuru başına alınacaktır. Bir başvuru içerisinde farklı sonuçlar olsa dahi Dosya Sonuçlandırma Ücretlerinden yalnızca en yükseği tek başına alınacaktır. (Örneğin bir müracaatta Ret, Kabul, Kapsam Dışı vb. denetim sonuçlarının birkaçının birden olması durumunda en yüksek Dosya Sonuçlandırma Ücreti alınacaktır. Örneğin Kabul + Kapsam Dışı + Ret denetim sonucu olan bir başvuruda Dosya Sonuçlandırma Ücreti yalnızca bir defa ve en yüksek sonuç türü için alınır.)   Ancak, firmaların ürünlerin bir kısmına sonuç verilmesi, diğer kısmına farklı bir zamanda sonuç verilmesi talepleri bulunması halinde bu talepler mutlaka yazılı olarak istenecek ve dosya sonuçlandırma ücretleri bu taleplere istinaden ayrı ayrı alınacaktır.   Mevzuat çerçevesinde ek bir bilgi veya belge gerektirmeyip işlemi biten ürünler için; denetim işlemlerinin olağan seyri sırasında firma talebi olmadan başvurunun bölünerek sonuç düzenlenmesi hâlinde ek ücret alınmayacaktır.
NOT:7 Dosya İnceleme Ücreti her bir inceleme türü için öngörülen ücrete göre açıklamalar dikkate alınarak ayrı ayrı hesaplanacaktır. Örneğin, bir başvuruda “Tebliğ Kapsamında Fiili Denetim İşlemi Yapılan Ürünler” ücret kalemine (Kabul, Ret, Koşullu sonuçlar gibi) konu olabilecek denetim işlemi dışında, Kapsam Dışı veya Geri Gelen Eşya ürünler de varsa; çizelgenin ilgili bölümlerindeki Dosya İnceleme Ücretleri, her bir inceleme türü için ayrı ayrı hesaplanarak alınacaktır.
NOT:8 Herhangi bir firma talebi bulunmaması halinde denetim ücreti başlangıçta ücret tarifesine göre hesaplanarak talep edilecektir. Başlangıçta hesaplanan ücretler dışında farklı bir inceleme sonucu oluşursa ücretler yeniden hesaplanacak ve gerekiyorsa ek ücret talep edilecektir.
NOT:9 Birden fazla Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği/mevzuatı kapsamı ürünler içeren denetim başvurularında, dosya inceleme ve dosya sonuçlandırma ücretleri, bu ücret tarifesinde yer alan ilgili çizelgelere göre ayrı ayrı hesaplanacaktır.   Aynı başvurudaki farklı tebliğ kapsamı ürünlerin ücret tarifesindeki ilgili çizelgelerde belirtilen ücret kalemleri, İnceleme Yolluk Ücreti ve Enstitü aracı kullanılması hariç olmak üzere (Sahada incelemeye gidilmesi durumunda, İnceleme Yolluk Ücreti ve Enstitü aracı kullanılıyorsa araç ücreti başvuru bazlı yapılan işlem sayısına göre alınır), her bir mevzuat için ayrı ayrı alınmaya devam edilecektir.
NOT:10 Laboratuvarlar tarafından yapılan işlemlere ilişkin tahsil edilmesi gereken ücret kalemleri Laboratuvarlar tarafından değil ilgili ithalat birimi tarafından tahsil edilecek ve Laboratuvar adına faturalandırılacaktır.   Benzer şekilde, ithalat ücret tarifeleri dışında kalan farklı birim ve hizmete yönelik ücret tarifelerinden kaynaklı işlemlerin ithalat başvurularında icra edilmesi durumunda; ilgili diğer ücret tarifelerinde öngörülen ücretler, işlemi icra edilen birimler adına ilgili ithalat birimi tarafından tahsil edilecek ve işlemi gerçekleştiren ilgili birim adına faturalandırılacaktır.   Başvuru sürecini yürüten ithalat birimi ile gümrüklerde veya mevzuata göre gerekli olduğunda diğer alanlarda gerçekleştirilen saha görevlerini icra eden birimin farklı olması hâlinde, ilgili inceleme yolluk ücreti ve saha göreviyle ilgili diğer ücretler, başvuru sürecini yürüten ithalat birimi tarafından tahsil edilecek ve saha görevini icra eden birim adına faturalandırılacaktır.
NOT:11 Firmanın oluşan denetim ücretini veya deney ücretini yüksek bulması nedeniyle ithalattan vazgeçmesi durumunda, firma taleplerinin mevzuata göre değerlendirilmesi sonucunda alınacak ücret; yapılan denetimde oluşan ücret kalemi miktarıncadır.   Herhangi bir teknik inceleme ve tespiti yapılmadan olumsuz olarak sonuçlandırılan başvurulara ilişkin ise herhangi bir ücret alınmayacaktır.
http://www.bugeks.com/page/ http://www.bugeks.com/themes/ http://www.bugeks.com/classicpage/ http://www.bugeks.com/system/ http://www.bugeks.com/default/